IDCE (1/6/24)

Dutch versie (below the English version)

Voor degene die wat meer risico willen nemen heb ik een nieuw project en wel IDCE. Ze staan geregistreerd in Colorado en de UK en hebben een MSB (Money Services Businesses) licentie.

IDCE handelt in o.a. Forex en cryptocurrencies en er zijn een paar mogelijkheden om te investeren:

1) Gratis $1000 krijgen waar mee gehandeld wordt en daar krijg je elke dag ongeveer 5 dollarcent over. Geen vetpot maar het is gratis :-). Je hoeft je alleen te registreren.

2) Een pakket van $25 kopen met een winst per dag tussen 1,5 tot 3% en dat wordt elk uur uitbetaald en je kunt je investering op elk moment van de dag stoppen. Je kunt ook meerdere pakketten van $25 nemen.

3) Er zijn duurdere pakketten ($10k met een gemiddelde winst per dag tussen de 3 en 3,6%; $25k pakket met een gemiddelde winst per dag tussen de 3,6 en 4.3%).

Mijn aanbeveling is om 1 of meerdere pakketten van $25 aan te kopen en dan mijn strategie toe te passen: Eerst de winst die gelijk is aan de inleg eruit halen en daarna de 50/50 regel toepassen en dat wil zeggen 50% herinvesteren en 50% laten uitbetalen. En natuurlijk je te missen geld verdelen over minstens 5 a 10 projecten/producten.

Wil je een account aanmaken graag mijn referral link gebruiken.

PS
Als ik weer meer tijd heb dan zal ik hier een aparte presentatie over geven.

English version

For those who want to take a little more risk, I have a new project called IDCE. They are registered in Colorado and the UK and have an MSB (Money Services Businesses) license.
IDCE trades in a.o. Forex and cryptocurrencies and there are a few opportunities to invest:

1) Get free $1000 where I’m traded and you get about 5 cents on that every day. No fat pot but it’s free :-). All you have to do is register.

2) Buy a $25 package with a profit per day between 1.5 to 3% and that is paid out hourly and you can stop your investment at any time of the day. You can also take multiple $25 packages.

3) There are more expensive packages ($10k with an average profit per day between 3 and 3.6%; $25k package with an average profit per day between 3.6 and 4.3%).

My recommendation is to purchase 1 or more $25 packs and then apply my strategy:        First take out the profit equal to the deposit and then apply the 50/50 rule and that is, reinvest 50% and have 50% paid out. And of course divide your missing money over at least 5 to 10 projects/products.

If you want to create an account, please use my referral link.

PS
When I have more time, I will give a separate presentation about this.

Disclaimer                                                                                                                                                            Only use money what you can loose and invest that money in at least 5 á 10 projects.              Do the invest when you are in a neutral emotional state.                                                                         I am not a financial advisor. I only give my personal experiences.