Hyperverse naar HyperCommunity (30/7/23)

Hyperverse (bestaand) wordt HyperCommunity (nieuw)

De bestaande website van Hyperverse (h5.thehyperverse.net) gaat vervallen en alle assets gaan over naar de nieuwe website (hyper-community.com).

Hier een PowerPoint hoe je over dient te gaan.