Het puntensysteem

Als de Platinum 3D Phone deal van de miljonairsclub uitbetaalt dan wil ik daar een stukje van gebruiken om de club van 1000 een boost te geven en wel door een puntensysteem toe te passen waaruit blijkt dat de leden serieus bezig zijn. Door hun eigen verantwoordelijkheid nog meer onder de aandacht te brengen. En door het puntensysteem kunnen de leden ook veel geld verdienen via de miljonairsclub. Op deze manier wordt de integratie miljonairsclub en de club van 1000 groter waar ik een groot voorstander van ben. Als de Platinum 3D deal uitbetaald heeft dan zullen Gert Koutstaal en ik samen de leiding gaan voeren over de club van 1000 waarbij Gert de dagelijkse leiding op zich zal nemen.

Hieronder de acties die leden dienen te nemen om punten te kunnen verzamelen.

# Invullen van jouw eigen voortgangsformulieren met de ontvangen bedragen van de club van 1000 en hoeveel het bedrag nu is. Voor de leden die net beginnen is dit natuurlijk een eitje 🙂
Aantal punten: 8
Toelichting
: Hier wil de club van 1000 begin volgend jaar mee beginnen. Je ontvangt een Word bestand wat je dient in te vullen en je krijgt een voorbeeld hoe in te vullen. Behalve de 4 punten die je krijgt, krijg je ook nog 200 euro voor Fivewinds. Ik heb dan wel je AC nummer nodig. Voor leden die nog geen Fivewinds hebben kunnen een Fivewinds account openen en dan krijgen ze dit bedrag uiteraard ook.

# Elke drie maanden een update van deze formulieren (3 punten per update) zodat de voortgang gevolgd kan worden (maximaal 4 updates per jaar). Maximaal aantal punten: 12
Toelichting: Dus bij 4 ingevuld 12 punten, 3 x 9 punten, 2 x 6 punten en tenslotte 1 x 3 punten.

# De leden dienen deze formulieren naar een apart mail adres te sturen zodat het makkelijk door iemand bijgehouden kan worden.(maximaal 5). Aantal punten: 5
Mail adres wordt: begeleiding.clubvan1000@gmail.com (GOED ONTHOUDEN)
Toelichting: Wordt het naar een ander mail adres gestuurd dan kost het je een punt. Dit wordt gedaan om de taakverdeling binnen begeleidingsgroep te verbeteren.

# Lid worden van de geheime facebook groep. Aantal punten: 4   
Toelichting: Degene die dit al gedaan hebben (iets meer dan 40) krijgen deze punten natuurlijk ook.                    

# Het op tijd volgen van het kwaliteitssysteem. Aantal punten: 4
Toelichting: Dit wordt elke drie maanden gecontroleerd aan de hand van de driemaandelijks ingeleverde voortgangsformulieren. Dus je krijgt 1 punt als je na controle van het driemaandelijkse rapport in overeenstemming bent met het kwaliteitssysteem.

# Het volgen van presentaties lokaal of bij mij thuis (maximaal 1 per jaar). Aantal punten: 8
Opmerking: Zijn er geen presentaties dan wel de punten.

 # Het raadplegen van de begeleiders in plaats van de club van 1000 over de producten. Aantal punten: 4
Toelichting: Je begint met 4 punten en ga je daarna toch naar de club van 1000 voor vragen dan gaat er bij elke keer dat je het ten onrechte doet een punt in mindering. Je kunt beter eerst de begeleider raadplegen en weet deze het antwoord niet dan naar de club van 1000 komen. De e-mail adressen van de begeleiders staan in het kwaliteitssysteem.

Totaal aantal punten mogelijk: 45 punten

Het resultaat van het punten systeem dient te zijn dat je maximaal 4500 euro per jaar (= 45 punten, dus 1 punt is 100 euro) kunt verdienen als je aan alle bovenstaande punten voldoet. Ik dien er wel bij te zeggen dat ik dit eerst dien te bespreken met een belasting deskundige en een AFM deskundige. 

Het punten systeem gaat pas in als er een deal van de miljonairsclub wordt uitgekeerd en ik met de deskundigen heb gesproken. 

De maximaal 4500 euro per jaar wordt als volgt betaald aan het einde van het jaar. Start datum nog niet bekend.
1/5 deel aan ieder persoonlijk (max 900 euro).
1/5 deel in een zelf uit te kiezen project (mag ook meerdere zijn) van de club van 1000 (maximaal 900 euro).
3/5 deel (maximaal 2700 euro) in een project van de miljonairsclub (of meerdere) waar de volgende jaren weer winst uit voortvloeit en je op deze manier een extra bron aan inkomsten kunt creëren. De winsten worden voor de helft uitgekeerd en de andere helft weer in een project van de miljonairsclub gestopt.