Februari Update

Planning

De volgende punten staan deze maand op de agenda.

-)      Een update van de persoonlijke overzichten (wordt eind februari/begin maart)

-)      In deze persoonlijke overzichten geef ik aan welke acties jullie kunnen ondernemen voor verdere uitbouw van je portfolio. Ik ben bezig om geld vrij te maken en dan krijgt iedereen die daar voor in aanmerking komt een tweede “white package” in hun Questra account. De kwaliteitseisen die ik daar aan zal stellen zal ik jullie nog apart mailen (febr/maart).

-)      De strategie van elk fonds zodat je er na verloop van tijd  kunt cashen en kunt doorgroeien naar financiële onafhankelijkheid (febr/maart).

-)      Nog een totaal plaatje met een algemene strategie waar alle producten in zijn verwerkt voor cashen en groeien (febr./maart). Waarschijnlijk gecombineerd met 4)

LikesXL

Het belangrijkste van LikesXL is, dat je elke dag met je droom bezig bent door elke dag te klikken. Hierdoor word je elke dag geconfronteerd met je ultieme financiële droom. En dat is zeer belangrijk. Nu raken er wel mensen gedemotiveerd om dat te doen vanwege de lage winsten en dat is heel begrijpelijk. Ik ben daarom met andere klikfondsen bezig en als eind maart de winst nog niet is hersteld ga ik voor de nieuwe mensen over naar een ander klikfonds. Herstelt LikesXL alsnog dan ga ik weer terug want LikesXL komt wel heel betrouwbaar over en zal in mijn ogen wel lang bestaan. Maar winstgevendheid is ook van belang.

Je kunt alleen andere producten gratis krijgen als je een LikesXL account hebt waar je actief mee bezig bent. Ik zal dan ook altijd om je LikesXL resultaten vragen.

EnGoFor

Pas gehoord (en dat heb ik ook rond gestuurd) is dat EnGoFor tijdelijk uit de lucht is om intern alles op een rijtje te zetten voor de autoriteiten. Dus geen nieuwe leden, geen uitbetalingen. Nog wel compounden (herinvesteringen) tot nader order. Ik heb begrepen dat er twee opties zijn wat er kan gebeuren: 1) De bank keurt het allemaal goed en dan gaan we verder zoals eerder 2) De bank keurt het af en dan stopt EnGoFor er misschien wel mee en dan zullen ze toch alle gelden uitkeren.

Ik heb de afgelopen tijd veel gewaarschuwd over EnGoFor om er vooral geen eigen geld in te storten en mij het risico te laten lopen en dat advies is massaal in de wind geslagen. Je had het wel mogen doen maar dan ook op andere fondsen geld storten. Spreiden dus.

Ik heb een lijst gemaakt met problemen van jullie wat EnGoFor betreft. Het zijn er ongeveer 40 stuks. De meeste problemen zijn nu opgelost (wordt vervolgd).

Als laatste is Wendy van Dijk nog steeds onze begeleidster voor EnGoFor en zij beantwoordt alleen algemene problemen (die iedere upliner zou kunnen beantwoorden) en geen problemen die met het systeem hebben te maken. E-mail Wendy:cewepa@live.nl

Richmond Berks

Er is een speciale promo-code voor onze groep waardoor je altijd 10% bonus krijgt bij elke investering die je doet. Deze promo-code geldt alleen voor mij en mijn referrals (jullie dus) niet voor andere referrals.

Eigen investeringen promoot ik niet maar mocht je het toch doen (eigen verantwoordelijkheid) dan heb je een pre.

Bovenstaande zeg ik ook vanwege het feit dan de winst door de weeks omhoog is gegaan van 1,4% naar 1,5%. In het weekend blijft het 0,7%. De verhoging is gedaan omdat het goed gaat met het bedrijf. Om in aanmerking te komen voor deze 1,5% dien je een minimale investering te doen van $10. Mocht dat een probleem zijn laat het mij even weten.

Bij de persoonlijke overzichten zal ik ook een “red envelope” toevoegen waardoor je een gratis RBB kunt krijgen. Niet veel maar mooi meegenomen. Klik je op deze link dat wordt het aantal RBB’s van jou met 1 verhoogd.).

ETHtrade

Er zijn nu twee mogelijkheden om te traden namelijk: standaard (van $10 – $30.000, winst per maand maximaal 25%) en top-trade ($5.000 – $100.000, winst per maand maximaal 30%). Top-trade is voor ons niet van toepassing omdat het bedrag te hoog is om mee te doen. Eigen investeringen (wat ik niet promoot) daarbuiten gelaten.

Omdat de begeleiding bij AIG (Associated Investment Group) ligt in de persoon van Sonja Buijs, mogen we ook lid worden van de Facebook groep AIG+. Als je hiervan lid wilt worden dan dien je eerst mijn FB vriend te worden en dan kan ik je opgeven want ik ben ook een admistrator van AIG+.

Jullie krijgen of hebben al gekregen van mij een gratis ETH account en dat geld geef ik aan jullie door jullie password en username te gebruiken. Dat is tegenwoordig lastig geworden omdat er om een pin wordt gevraagd om in te loggen via je e-mail adres. Volgens mij is het krijgen van een pin eindig. Dus als je een pin krijgt dan een aantal malen inloggen en dit net zo vaak doen totdat er geen pin meer komt

Questra

Geen wijzigingen door te geven. Fonds is heel betrouwbaar en de winsten elke week ook.

Ik ben gelden aan het vrijmaken om de mensen die daarvoor in aanmerking komen (vanwege kwaliteitseisen) een tweede white package van 90 euro van de club van 1000 gratis zullen krijgen

Over deze kwaliteitseisen zal ik een aparte e-mail sturen en dit ook op de persoonlijke overzichten aangeven.

Dat was het weer voor deze maand.

Groeten,

Leo Neeleman

November Update

Beste leden en geïnteresseerden,
 

Ik ben de laatste tijd vooral bezig geweest met de miljonairsclub en met privé-zaken en ik heb daardoor minder sturing kunnen geven aan de club van 1000. Ik wil dat de komende tijd weer serieus gaan beetpakken en wel door iedereen voor het einde van het jaar een persoonlijk overzicht te bezorgen waarin staat wat de investeringen tot nu toe zijn voor jou van de club van 1000 en in welk fonds je precies zit. Ik zal dan tevens aangeven welk fonds je daarna nog kunt aankopen op kosten van de club van 1000. Te beginnen met je droom, je eerste product (LikesXL), EnGoFor (voorheen CCI), Questra en het nieuwe product wat ik ga introduceren voor iedereen (het heet ETH Trade). Al deze producten komen hier aan de orde tesamen met de producten waar nog niemand in zit maar wat wel de bedoeling is voor de toekomst.

In het persoonlijk overzicht zal ik tevens aangeven of je aan de kwaliteits-eisen van de club van 1000 voldoet. Deze kwaliteitseisen dien ik nog te formuleren en dat laat ik jullie uiteraard zo snel mogelijk weten.
De snelheid waarmee alle producten worden ingevoerd heeft te maken met de private deal van Michael Williams over de 3D tablets
 
Private deals van Michael Williams
1) 3D tablets
De private deal van Michael Williams over de 3D tablets staat al maanden op het punt van uitbetalen maar als het zo ver is dan komt er steeds iets tussen. Ondanks dat dit geld er nog niet is (het gaat om vele miljoenen) is de club van 1000 toch groeiende. Er zijn nu ongeveer 120 actieve leden. Ik heb ongeveer 50 inactieven leden uitgeschreven, die stonden ingeschreven maar deden verder niets.
Als de private deal uitbetaald dan zal ik voor iedereen 1000 euro investeren in de diverse producten. Mijn logo zoals op mijn visite kaartje staat “met 1000 euro van mij, financieel vrij” blijft gehandhaafd.
2) Virtual Reality apparatuur
Deze tweede deal over de virtual reality apparatuur is deze week van start gegaan met dezelfde gigantische winstfactor (1000 x de inleg terug + de inleg) als de eerste deal. Dus een inleg van 100 euro wordt 100.000 euro + de inleg (100 euro). Velen van jullie zijn ingestapt en ik zal kijken of ik een deel kan overdragen aan degene die nog niet in een van deze twee deze deals zitten. Ik zal dat in de persoonlijke overzichten ook aangeven.
 

FAP (FortAdPays)
Er is weinig nieuws vanuit FAP. Er is nog steeds geen opname mogelijkheid. De club van 1000 ondersteunt FAP niet meer maar wil wel dat iedereen er met zoveel mogelijk geld er uit kan stappen en verdubbelt het geld (met een maximum) als dat inderdaad is gelukt (na uitbetaling van de eerste private deal).

De begeleider van de club van 1000 voor FAP (Patrick de Hart) wil wel graag dat iedereen een bitcoin rekening opent want dat heb je tegenwoordig nodig om geld van FAP af te kunnen halen. Mijn link hiervoor is: https://www.coinbase.com/join/5738794c8fdf830eff000293

Er is nog niet bekend wanneer er geld vanaf gehaald kan worden. Men is wel bezig om een eigen Fortbank op te richten.

Dus wat te doen? Blijven klikken totdat alle packs zijn verlopen en dan een aanvraag doen om al het geld eraf te halen en voordat het zover is dan eerst een bitcoin rekening te openen. Handig want bitcoins worden ook vaak bij andere producten gebruikt.

LikesXL

LikesXL is o.a uitgebreid met LXLPRO. Ik ondersteun LXLPRO niet omdat daarvoor weer nieuwe gelden nodig zijn en omdat het mij alleen om het dagelijkse klikken gaat. De begeleider van LikesXL (Rens van Houte) heeft aan ieder van jullie gevraagd of ze aan LXLPRO mee willen doen (na overleg met mij). Rens heeft daarom twee groepen gemaakt.
1) LikesXL voor degene die alleen de advertenties doen (wat door de club van 1000 wordt ondersteund) en daar verandert niks aan. Je kunt je vragen gewoon aan Rens van Houte blijven stellen via e-mail adres rens1@xs4all.nl en de Facebookgroep. Er zijn verhalen dat Rens deze mensen niet meer zou ondersteunen en dat is absoluut niet waar.

2) LikesXL en LXLPRO en andere zaken. Rens heeft aan de leden van de club van 1000 gevraagd of ze aan alle zaken willen meedoen. Alleen LikesXL (zonder de €10RW pack) wordt echter door de club van 1000 ondersteund. Wil je alleen LikesXL blijven doen geef dat dan aan en dan kom je in de LikesXL groep terecht.

Ik zelf ben al een tijdje minder tevreden over LikesXL en wel door de verhoogde abonnementskosten en de winsten zijn heel laag geworden. Zeer nadelig voor de mensen die maar weinig geld hebben. Het klikken blijft voor mij echter het belangrijkste om op die manier elke dag met je droom bezig te zijn en zolang er geen nieuw geld door jullie dienen te worden betaald blijf ik dit wel ondersteunen maar ben ook op zoek naar een alternatief mocht dit fonds buiten de uitgangspunten van de club van 1000 vallen.

In principe in de toekomst nog drie packs aan te kopen door de club van 1000.

CCI/EnGoFor

Over CCI heb ik de afgelopen tijd veel updates doorgestuurd naar jullie vanwege het feit dat de CCI website gehackt is. Deze week wordt de nieuwe website operationeel en daar zal nog over gecommuniceerd worden. Het belangrijkste is wel dat alle gelden veilig zijn en dat er gewoon door is gegaan met winst maken. Als de nieuwe website in werking treedt dan worden eenmalig alle bedragen van elk persoon afzonderlijk bij elkaar opgeteld en daar krijgt iedereen dan 160% winst over gedurende 40 dagen. Dus dat is een mooi Sinterklaas kado. En niet te vergeten dat de winsten gewoon door zijn gegaan gedurende de weken dat de site was gehackt

Doordat dit fonds het zo prima doet wil ik eigenlijk niet meer geld per persoon erin stoppen maar in plaats daarvan een extra zesde fonds introduceren en wel ETH TRade. Daarover later meer.

Questra

Er is weinig nieuws hierover te vertellen. Het is een stabiel fonds waarbij de netto winst elke week ongeveer 4% bedraagt(ongeveer 20% per maand). De ongeveer 80 mensen die er nu in zitten zullen over ongeveer 4 maanden een tweede 90 euro pakket kunnen aankopen en dan gaat het daarna nog sneller. Nog niet iedereen heeft een Questra account en in het persoonlijk overzicht gaaf ik aan wie er nog een account kan aanschaffen.

Als de private deal uitbetaalt dan koopt de club van 1000 voor ieder nog een pakket van 90 euro.

United Wealth (FOREX)

Ik heb hier al een FOREX account voor gemaakt en in oktober was de winst ongeveer 12% netto. Ze zijn van 1 naar meerdere handelaars over gegaan en dat is heel positief zodat de kans dat het verkeerd kan gaan wordt gereduceerd.

Alleen een pakket van 200 euro per persoon is mogelijk. Dus dit gaat pas echt door als de private deal is uitbetaald.

Nanoclub

Dit is een fonds waar de winst pas voor iedereen goed is als ik er in een keer een groot bedrag in zal storten. En dat grote bedrag is voor 1000 personen 200.000 euro. Dit zal pas doorgaan als de private deal wordt uitbetaald, niet eerder.

ETH Trade

Dit is een nieuw fonds wat ik binnenkort aan de club van 1000 leden zal aanbieden en wat in samenwerking met een andere club tot stand is gekomen. Die andere club is AIG (Associated Investment group). De begeleider voor ETH Trade voor de club van 1000 is Sonja Buijs van AIG. Het is de bedoeling dat iedereen van de club van 1000 voor het einde van het jaar hier een account van hebt. Het is te vergelijken met CCI/EnGoFor maar met mindere winsten en dat komt vooral omdat de commissie van het bedrijf 50% is. Ondanks de hoge commissie toch een super product voor de club van 1000. Ik schat het op 20% netto winst per maand.
In de mail die ik heb rondgestuurd heb ik twee documenten toegevoegd:
1) Sonja Buijs de begeleider van de club van 1000 stelt zich voor.

2) De inschrijfprocedure waarbij je de volgende link nodig hebt https://ethtrade.org/agent909891 Let op dat zich maar een persoon per IP adres mag registreren. Sonja heeft dat in haar document ook aangegeven wat precies een IP adres is.

Je krijgt voor dit fonds nog een uitnodiging want je dient eerst aan enkele kwaliteits-eisen te voldoen en die zal ik nog definiëren. Kwaliteits-eisen zijn nodig om de actieve van de niet-actieve leden te scheiden.
Het is nog niet bekend of Sonja een Facebookgroep hiervoor gaat oprichten. Haar e-mail adres voor vragen is: associatedinvestmentgroup@gmail.com

Welke acties dien je nu al te ondernemen!!!!

1) Iedereen krijgt, als hij/zij aan de voorwaarden voldoet, een ETH Trade account voor het einde van het jaar. Je kunt je nu alvast opgeven met https://ethtrade.org/agent909891

2) De deelnemers die nog geen Questra account hebben zullen binnenkort uitgenodigd worden voor een Questra account. Ook hierbij dien je aan enkele kwaliteits-eisen te voldoen.

3) De uit te voeren acties staan beschreven in je persoonlijk overzicht die iedereen dit jaar zal gaan krijgen. Voor ETH trade staat dat hier al beschreven omdat de meeste van jullie zo,n account zullen gaan krijgen.

Op naar jullie financiële onafhankelijkheid.

Club van 1000 huidige status

Club van 1000

De club van 1000 telt nu ruim honderd leden. Om het systeem te laten werken dienen alle leden actief bezig te zijn met minimaal het eerste product. Dit was niet altijd het geval. Om deze reden zijn de inactieve leden uit de club gezet, zodat alleen de gemotiveerde over blijven.

Om lid te worden moet je hebben nagedacht over je ultieme financiële droom. Dit dien je te delen met de oprichter van de CVD. Zodra je lid bent krijg je geld voor het eerste product (LikesXL), en tegenwoordig ook al voor het tweede product (CCI). Het eerste product is een klikfonds, zodat je elke dag bezig bent met je droom te verwezelijken. Voor de andere producten ben je minder tijd kwijt.

Het doel

Het doel is om elk lid binnen drie tot vijf jaar financieel vrij te maken door voor iedereen in totaal €1000 te investeren in 5 producten. Dit zal pas echt goed van start gaan als het geld van externe factoren beschikbaar is. Op dit moment is miljonairsclub nog niet rijk genoeg om dit te kunnen bekostigen.

De producten

-) FortAdPays (FAP): De miljonairsclub is gestopt met geld steken in dit product. Dit omdat er tegenwoordig steeds nieuw geld nodig is om dit product levend te houden, hetgeen niet past in de filosofie van de club. Voor degene die hier tevens mee willen stoppen is er reeds een afbouwstrategie bedacht. Daar komt uiterlijk volgend weekend nog een update overheen omdat nu bekend is wat de “Exit knop” precies doet.

1) LikesXL: Alle leden krijgen van de miljonairsclub 1 ‘pack’ en een ‘green’ abonnement gratis. Om hier gebruik van te kunnen maken dien je je aan te melden, en zodra het geld op je account staat dien je de ‘pack’ te activeren. De meeste hebben zich aangemeld en hebben hun ‘pack’ ook actief gemaakt. Een aantal hebben zich wel aangemeld maar hun ‘pack’ nog niet geactiveerd. Er zijn ook leden die zich helemaal niet hebben aangemeld.

Begin oktober gaat de miljonairsclub beginnen met het aanschaffen van de eerste ‘green abonnementen’.

2) CryptoCurrencyInvest (CCI): Alle leden krijgen van de miljonairsclub €25 om hiermee te beginnen. Ook hiervoor dien je je aan te melden en dit geld daarna actief te maken. De meeste van jullie hebben dit gedaan, anderen hebben het geld nog niet geactiveerd, weer anderen hebben zich nog niet aangemeld.

Half oktober zal CCI het script, de naam en de website veranderen. De nieuwe naam wordt; Entrepeneurs Going Forward (EGF).

3) Questra: Dit is een FOREX fonds (Valuta handel) en behaald winsten van ruim 6% bruto per week. Als iedereen een green jaar abonnement heeft ontvangen voor LikesXL, ga ik hiermee verder. Een pakket kost €90. Alleen leden met een actieve LikesXL en CCI account komen hiervoor in aanmerking. Meer informatie vind je hier.

4) Nanoclub (voorheen Octapartners): Wegens recente ontwikkelingen binnen deze organisatie ben ik aan het uitzoeken of dit product nog wel voldoet aan de eisen van de CVD. Voor dit product kun je jezelf niet aanmelden, dit gebeurt uitsluitend op uitnodiging van de miljonairsclub.

5) UWA (United Wealth Association): Staat als reserveproduct aangegeven, en zal door het wegvallen van FAP opnieuw onderzocht worden.

Oproep

Door het wegvallen van FAP ben ik op zoek naar een nieuw, goed klikfonds en iemand die hierover de begeleiding op zich wilt nemen. Als je ideeën hebt, graag contact met mij opnemen.

Tevens ben ik op zoek naar een ander (goedlopend) product (geen klikfonds) wat aan de voorwaarde van de CVD voldoet. Wie hier ideeën over heeft, ook graag contact opnemen met mij.

Tot de volgende update,

Groeten,

Leo

Questra

If you want a super FOREX account than this is your chance. This FOREX account gives you since 2009 (with a name change in 2013) a bruto profit of more than 6% per week. If you want to see the website please sign up with this Questra link.

For support there is a special Facebookgroup https://www.facebook.com/groups/1782924971942890/?fref=ts or you can mail me with miljonairsclub@gmail.com

Below you find some very IMPORTANT features to know:

1) Bruto profit per week more than 6% (last week it was 6.8%).
2) Netto profit per week is dependable of the amount of investment (between 4 and 6.5%)
3) The company is from 2009 and in 2014 they change the name in Questra
4) Questra make use of 25 traders. Each for 4% at the start. Later you can change that a little bit. A good trader more percentages and a bad trader less percentages. Totally must be ofcourse 100%.
5) Questra make use of a bank wire, PerfectMoney and OKpay.
6) The investment will be fixed for one year. Not the profit or if you choose the standard package than also the profit.
7) No automatically compounding. If you have enough money you can buy a new package.
8) The cheapest package is 90 euro (netto 4% profit per week) and the most expensive one is 21,870 euro (netto 6.5% profit per week).
9) 70% of the investment is assured. If the investment is 200K than it’s assured for 140K. If the profit will be included so the investment will go higher e.g. 300K than the amount of money that is assured is also higher 240K. More than the original amount.
10) Minimum withdrawal is 10 euro.

Het kwaliteitssysteem van de club van 1000

Uitgangspunten tabel:
Niet verplicht om referrals aan te geven (mag uiteraard wel).
Niet verplicht om bij te storten (mag uiteraard wel).
Product 1 FAP: gemiddelde dagopbrengst 0,75%, vervallen na 160 dagen of als ze de 120% hebben bereikt. Waarde van een ADPACK is 1 dollar.
Product 2 LikseXL: gemiddelde dagopbrengst 0,9%, vervallen als ze de 120% hebben bereikt. Waarde van een PACK is 50 euro.
Product 3 Questra: Gemiddelde bruto winst per week is 6%.
Rest nog niet bekend
Uitleg van de tabel:
1) Starten met FAP met 200 ADPACK’s. Dat is op dag 1.
2) Als je elke dag klikt dan heb je na 30 dagen ongeveer 250 ADPACK’s en dan krijg je het volgende product namelijk LikesXL
3) Een snellere weg is door referrals te zoeken die in totaal 50 ADPACK’s aankopen. Dit zou bijvoorbeeld al na 1 dag kunnen zijn. Is geen vereiste, maar speciaal voor de actievere leden. Heb je dit voor elkaar dan krijg je het volgende product namelijk LikesXL.
4) Een snellere manier is ook door zelf ADPACK’s aan te kopen.
5) Als je elke dag klikt dan heb je na 60 dagen ongeveer 310 ADPACK’s van FAP en 5 PACK’s van LikesXL. Je krijgt dan het volgende product namelijk een FOREX 1 account.
6) Een snellere manier is door 100 ADPACK’s te hebben van FAP referrals en 1 PACK van LikesXL. Heb je dit voor elkaar dan krijg je het volgende product, het FOREX 1 account.
7) Een snellere manier is ook door zelf ADPACK’s en PACK’s aan te kopen.
8) Het zelfde geldt voor het vierde product. Je dient dan aan bepaalde voorwaarden te voldoen voor FAP, LikesXL en FOREX 1. Kan na ongeveer 90 dagen bereikt worden of eerder door de referrals of bijstorten.
9) Na iets meer dan een jaar heb je de juiste voorwaarden gecreëerd dat je mee mag doen met het reserve product mocht een van de andere 5 producten omvallen. In principe maximaal 200 euro voor het reserve product maar dat hangt van de stroppenpot af. Deze waarden dien je te handhaven om hiervoor in aanmerking te komen. Je kunt dus na ruim een jaar geld eraf halen maar er wel voor te zorgen dat je aan de minimale waarden blijft voldoen. Tegen die tijd zal ik een strategie hebben ontwikkeld zodat jij elke keer meer geld er uit kan halen en dat je toch blijft groeien.
10) Het bewijs dat je het volgende product mag krijgen ligt geheel bij de leden. Je dient dat met een screenshot of scan of iets dergelijks te kunnen aantonen en te sturen naar miljonairsclubvan1000@gmail.com. Het wordt door de club van 1000 gecontroleerd en dan worden de gelden van het volgende product vrijgegeven.
Opmerking
Als mensen al FAP hebben dan extra LikesXL PACK’s, hebben de mensen al LikesXL dan extra FAP ADPACK’s aanbieden. Twee accounts voor zowel FAP als LikesXL zijn niet toegestaan. Een andere manier is om een familielid te nomineren (minimaal 18 jaar) en zelf de supervisie te houden op dit account..

Is het echt niet op bovenstaande manier mogelijk dan subfonds merchantshares. Maar dan hebben ze als nadeel dat ze niet verzekerd zijn als FAP en/of LikesXL omvallen. Want die fondsen hebben ze dan buiten de club van 1000 om.

Dagen FAP (1) LikesXL (2) Questra (3)  Product 4 Product 5 Reserve product
  1 Start FAP met 200 ADPACK’s
 

 

30 Minstens (250 ADPACK’s of 50 ADPACK’s van de referrals) Starten LikesXL met 4 PACK’s
 

 

 

60 Minstens (310 ADPACK’s of 100 ADPACK’s van de referrals) Minstens (5 PACK’s of 1 PACK van de referral) Starten Questra met 180 euro
 

 

 

90 Minstens (390 ADPACK’s of 200 ADPACK’s van de referrals) Minstens (6 PACK’s of 2 PACK’s van de referrals) Minstens (210 euro of 90 euro referrals) Starten met product 4  
 

 

 

 

120 Minstens (490 ADPACK’s of 400 ADPACK’s van de referrals) Minstens (8 PACK’s of 4 PACK’s van de referrals) Minstens (250 euro of 100 euro   referrals) Minstens (… euro of .. euro referrals Starten met product 5  

 

 

 

400 Minstens (1000 ADPACK’s of 2000 ADPACK’s van de referrals)