November Update

Beste leden en geïnteresseerden,
 

Ik ben de laatste tijd vooral bezig geweest met de miljonairsclub en met privé-zaken en ik heb daardoor minder sturing kunnen geven aan de club van 1000. Ik wil dat de komende tijd weer serieus gaan beetpakken en wel door iedereen voor het einde van het jaar een persoonlijk overzicht te bezorgen waarin staat wat de investeringen tot nu toe zijn voor jou van de club van 1000 en in welk fonds je precies zit. Ik zal dan tevens aangeven welk fonds je daarna nog kunt aankopen op kosten van de club van 1000. Te beginnen met je droom, je eerste product (LikesXL), EnGoFor (voorheen CCI), Questra en het nieuwe product wat ik ga introduceren voor iedereen (het heet ETH Trade). Al deze producten komen hier aan de orde tesamen met de producten waar nog niemand in zit maar wat wel de bedoeling is voor de toekomst.

In het persoonlijk overzicht zal ik tevens aangeven of je aan de kwaliteits-eisen van de club van 1000 voldoet. Deze kwaliteitseisen dien ik nog te formuleren en dat laat ik jullie uiteraard zo snel mogelijk weten.
De snelheid waarmee alle producten worden ingevoerd heeft te maken met de private deal van Michael Williams over de 3D tablets
 
Private deals van Michael Williams
1) 3D tablets
De private deal van Michael Williams over de 3D tablets staat al maanden op het punt van uitbetalen maar als het zo ver is dan komt er steeds iets tussen. Ondanks dat dit geld er nog niet is (het gaat om vele miljoenen) is de club van 1000 toch groeiende. Er zijn nu ongeveer 120 actieve leden. Ik heb ongeveer 50 inactieven leden uitgeschreven, die stonden ingeschreven maar deden verder niets.
Als de private deal uitbetaald dan zal ik voor iedereen 1000 euro investeren in de diverse producten. Mijn logo zoals op mijn visite kaartje staat “met 1000 euro van mij, financieel vrij” blijft gehandhaafd.
2) Virtual Reality apparatuur
Deze tweede deal over de virtual reality apparatuur is deze week van start gegaan met dezelfde gigantische winstfactor (1000 x de inleg terug + de inleg) als de eerste deal. Dus een inleg van 100 euro wordt 100.000 euro + de inleg (100 euro). Velen van jullie zijn ingestapt en ik zal kijken of ik een deel kan overdragen aan degene die nog niet in een van deze twee deze deals zitten. Ik zal dat in de persoonlijke overzichten ook aangeven.
 

FAP (FortAdPays)
Er is weinig nieuws vanuit FAP. Er is nog steeds geen opname mogelijkheid. De club van 1000 ondersteunt FAP niet meer maar wil wel dat iedereen er met zoveel mogelijk geld er uit kan stappen en verdubbelt het geld (met een maximum) als dat inderdaad is gelukt (na uitbetaling van de eerste private deal).

De begeleider van de club van 1000 voor FAP (Patrick de Hart) wil wel graag dat iedereen een bitcoin rekening opent want dat heb je tegenwoordig nodig om geld van FAP af te kunnen halen. Mijn link hiervoor is: https://www.coinbase.com/join/5738794c8fdf830eff000293

Er is nog niet bekend wanneer er geld vanaf gehaald kan worden. Men is wel bezig om een eigen Fortbank op te richten.

Dus wat te doen? Blijven klikken totdat alle packs zijn verlopen en dan een aanvraag doen om al het geld eraf te halen en voordat het zover is dan eerst een bitcoin rekening te openen. Handig want bitcoins worden ook vaak bij andere producten gebruikt.

LikesXL

LikesXL is o.a uitgebreid met LXLPRO. Ik ondersteun LXLPRO niet omdat daarvoor weer nieuwe gelden nodig zijn en omdat het mij alleen om het dagelijkse klikken gaat. De begeleider van LikesXL (Rens van Houte) heeft aan ieder van jullie gevraagd of ze aan LXLPRO mee willen doen (na overleg met mij). Rens heeft daarom twee groepen gemaakt.
1) LikesXL voor degene die alleen de advertenties doen (wat door de club van 1000 wordt ondersteund) en daar verandert niks aan. Je kunt je vragen gewoon aan Rens van Houte blijven stellen via e-mail adres rens1@xs4all.nl en de Facebookgroep. Er zijn verhalen dat Rens deze mensen niet meer zou ondersteunen en dat is absoluut niet waar.

2) LikesXL en LXLPRO en andere zaken. Rens heeft aan de leden van de club van 1000 gevraagd of ze aan alle zaken willen meedoen. Alleen LikesXL (zonder de €10RW pack) wordt echter door de club van 1000 ondersteund. Wil je alleen LikesXL blijven doen geef dat dan aan en dan kom je in de LikesXL groep terecht.

Ik zelf ben al een tijdje minder tevreden over LikesXL en wel door de verhoogde abonnementskosten en de winsten zijn heel laag geworden. Zeer nadelig voor de mensen die maar weinig geld hebben. Het klikken blijft voor mij echter het belangrijkste om op die manier elke dag met je droom bezig te zijn en zolang er geen nieuw geld door jullie dienen te worden betaald blijf ik dit wel ondersteunen maar ben ook op zoek naar een alternatief mocht dit fonds buiten de uitgangspunten van de club van 1000 vallen.

In principe in de toekomst nog drie packs aan te kopen door de club van 1000.

CCI/EnGoFor

Over CCI heb ik de afgelopen tijd veel updates doorgestuurd naar jullie vanwege het feit dat de CCI website gehackt is. Deze week wordt de nieuwe website operationeel en daar zal nog over gecommuniceerd worden. Het belangrijkste is wel dat alle gelden veilig zijn en dat er gewoon door is gegaan met winst maken. Als de nieuwe website in werking treedt dan worden eenmalig alle bedragen van elk persoon afzonderlijk bij elkaar opgeteld en daar krijgt iedereen dan 160% winst over gedurende 40 dagen. Dus dat is een mooi Sinterklaas kado. En niet te vergeten dat de winsten gewoon door zijn gegaan gedurende de weken dat de site was gehackt

Doordat dit fonds het zo prima doet wil ik eigenlijk niet meer geld per persoon erin stoppen maar in plaats daarvan een extra zesde fonds introduceren en wel ETH TRade. Daarover later meer.

Questra

Er is weinig nieuws hierover te vertellen. Het is een stabiel fonds waarbij de netto winst elke week ongeveer 4% bedraagt(ongeveer 20% per maand). De ongeveer 80 mensen die er nu in zitten zullen over ongeveer 4 maanden een tweede 90 euro pakket kunnen aankopen en dan gaat het daarna nog sneller. Nog niet iedereen heeft een Questra account en in het persoonlijk overzicht gaaf ik aan wie er nog een account kan aanschaffen.

Als de private deal uitbetaalt dan koopt de club van 1000 voor ieder nog een pakket van 90 euro.

United Wealth (FOREX)

Ik heb hier al een FOREX account voor gemaakt en in oktober was de winst ongeveer 12% netto. Ze zijn van 1 naar meerdere handelaars over gegaan en dat is heel positief zodat de kans dat het verkeerd kan gaan wordt gereduceerd.

Alleen een pakket van 200 euro per persoon is mogelijk. Dus dit gaat pas echt door als de private deal is uitbetaald.

Nanoclub

Dit is een fonds waar de winst pas voor iedereen goed is als ik er in een keer een groot bedrag in zal storten. En dat grote bedrag is voor 1000 personen 200.000 euro. Dit zal pas doorgaan als de private deal wordt uitbetaald, niet eerder.

ETH Trade

Dit is een nieuw fonds wat ik binnenkort aan de club van 1000 leden zal aanbieden en wat in samenwerking met een andere club tot stand is gekomen. Die andere club is AIG (Associated Investment group). De begeleider voor ETH Trade voor de club van 1000 is Sonja Buijs van AIG. Het is de bedoeling dat iedereen van de club van 1000 voor het einde van het jaar hier een account van hebt. Het is te vergelijken met CCI/EnGoFor maar met mindere winsten en dat komt vooral omdat de commissie van het bedrijf 50% is. Ondanks de hoge commissie toch een super product voor de club van 1000. Ik schat het op 20% netto winst per maand.
In de mail die ik heb rondgestuurd heb ik twee documenten toegevoegd:
1) Sonja Buijs de begeleider van de club van 1000 stelt zich voor.

2) De inschrijfprocedure waarbij je de volgende link nodig hebt https://ethtrade.org/agent909891 Let op dat zich maar een persoon per IP adres mag registreren. Sonja heeft dat in haar document ook aangegeven wat precies een IP adres is.

Je krijgt voor dit fonds nog een uitnodiging want je dient eerst aan enkele kwaliteits-eisen te voldoen en die zal ik nog definiëren. Kwaliteits-eisen zijn nodig om de actieve van de niet-actieve leden te scheiden.
Het is nog niet bekend of Sonja een Facebookgroep hiervoor gaat oprichten. Haar e-mail adres voor vragen is: associatedinvestmentgroup@gmail.com

Welke acties dien je nu al te ondernemen!!!!

1) Iedereen krijgt, als hij/zij aan de voorwaarden voldoet, een ETH Trade account voor het einde van het jaar. Je kunt je nu alvast opgeven met https://ethtrade.org/agent909891

2) De deelnemers die nog geen Questra account hebben zullen binnenkort uitgenodigd worden voor een Questra account. Ook hierbij dien je aan enkele kwaliteits-eisen te voldoen.

3) De uit te voeren acties staan beschreven in je persoonlijk overzicht die iedereen dit jaar zal gaan krijgen. Voor ETH trade staat dat hier al beschreven omdat de meeste van jullie zo,n account zullen gaan krijgen.

Op naar jullie financiële onafhankelijkheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *